ERASMUS+

  1. Home
  2. Erasmus+

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dokonała weryfikacji wniosków złożonych w terminie do 23 lutego 2022 r. w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) oraz ogłosiła wyniki konkursu. Wśród pozytywnie zaakceptowanych wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się projekt naszej placówki o nazwie „Szkoła ze zdrowym podejściem”.

Placówka w ramach projektu zorganizuje grupową mobilność dla grupy uczniów i nauczycieli do partnerskiej szkoły w Chorwacji. Mobilność zostanie poprzedzona wizytą przygotowawczą w Chorwacji dla nauczycieli naszej szkoły.

W ramach projektu zaplanowano także dwie mobilność kadry pedagogicznej do Chorwacji i Niemiec. Nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach pn. "ICT and Outdoor Teaching and Learning", czyli "ICT oraz nauczanie i uczenie się na świeżym powietrzu" oraz „The Social, the Emotional, and the Digital Approach", czyli "Podejście społeczne, emocjonalne i cyfrowe".

Celem projektu jest wzmocnienie stanu emocjonalnego, fizycznego i psychicznego uczniów po zdalnym nauczaniu, podniesienie podstawowych kompetencji cyfrowych, poprawa jakości nauczania i uczenia się oraz podniesienie wiedzy na temat Unii Europejskiej i wspólnych wartości.

Projekt został dofiinansowany przez Unię Europejską.

 

DZIAŁANIE NR 1

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW WIZYTY PRZYGOTOWAWCZEJ
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

  

Regulamin rekrutacji  dla nauczycieli

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów- nauczycieli

 

Lista rezerwowa kandydatów- nauczycieli

Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1133/view/erasmus.html

 

DZIAŁANIE NR 2

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

Regulamin rekrutacji uczestników grupowej mobilności uczniów dla projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa ucznia do projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA - ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW

Sprawozdanie z grupowej mobilności uczniów:

Dzień 1: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1197/view/grupowa-moblinosc-uczniow-w-ramach-programu-erasmus.html

Dzień 2: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1198/view/grupowa-moblinosc-uczniow-w-ramach-programu-erasmusdzien-2.html

Dzień 3: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1203/view/grupowa-mobilnosc-uczniow-dzien-3.html

Dzień 4: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1207/view/grupowa-mobilnosc-uczniow-dzien-4.html

Dzień 5: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1209/view/dzien-5-–-sprawozdanie-z-realizacji-dzialania-grupowa-mobilnosc-uczniow-w-ramach-projektu-„szkola-ze-zdrowym-podejsciem”.html

Artykuły prasowe w lokalnych mediach:

https://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/103576-uczniowie-szkoly-w-rudniku-na-erasmusie

 

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW - OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY
W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

 

Regulamin rekrutacji osób towarzyszących dla projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa osób towarzyszących do projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA - ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

LISTA REZERWOWA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

 

DZIAŁANIE NR 3

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW 
KURSU "ICT AND OUTDOOR TEACHING AND LEARNING"
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW KURSU „ICT AND OUTDOOR TEACHING AND LEARNING”

Załącznik nr 1 KARTA ZŁOSZENIA

Załącznik nr 2 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW KURSU

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW KURSU

Sprawozdanie z kursu: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1278/view/ict-and-outdoor-teaching-and-learning-nauczyciele-z-rudnika-na-zagranicznym-kursie-w-ramach-programu-erasmus.html

Artykuły prasowe w lokalnych mediach:

https://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/105913-nauczyciele-z-rudnika-na-zagranicznym-kursie-w-ramach-programu-erasmus-

https://www.nowiny.pl/wiadomosci/223899-nauczyciele-z-rudnika-pojechali-do-chorwacji-co-tam-robili.html

 

DZIAŁANIE NR 4

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW 
KURSU "THE SOCIAL, THE EMOTIONAL AND THE DIGITAL APPROACH"
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW KURSU „THE SOCIAL, THE EMOTIONAL AND THE DIGITAL APPROACH”
Załącznik nr 1 KARTA ZŁOSZENIA do udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”
Załącznik nr 2 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”
LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW KURSU
LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW KURSU
 
Sprawozdanie z kursu:
https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1387/view/the-social-the-emotional-and-the-digital-approach-nauczyciele-z-rudnika-na-zagranicznym-kursie-w-ramach-programu-erasmus-.html
 
Artykuły prasowe w lokalnych mediach:
https://www.naszraciborz.pl/site/art/4-biznes/0-/107306-the-social-the-emotional-and-the-digital-approach-z-rudnika-do-berlina-w-ramach-programu-erasmus-