ERASMUS+

  1. Home
  2. Erasmus+

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dokonała weryfikacji wniosków złożonych w terminie do 23 lutego 2022 r. w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) oraz ogłosiła wyniki konkursu. Wśród pozytywnie zaakceptowanych wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się projekt naszej placówki o nazwie „Szkoła ze zdrowym podejściem”.

Placówka w ramach projektu zorganizuje grupową mobilność dla grupy uczniów i nauczycieli do partnerskiej szkoły w Chorwacji. Mobilność zostanie poprzedzona wizytą przygotowawczą w Chorwacji dla nauczycieli naszej szkoły.

W ramach projektu zaplanowano także dwie mobilność kadry pedagogicznej do Chorwacji i Niemiec. Nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach pn. "ICT and Outdoor Teaching and Learning", czyli "ICT oraz nauczanie i uczenie się na świeżym powietrzu" oraz „The Social, the Emotional, and the Digital Approach", czyli "Podejście społeczne, emocjonalne i cyfrowe".

 

DZIAŁANIE NR 1

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW WIZYTY PRZYGOTOWAWCZEJ
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

  

Regulamin rekrutacji  dla nauczycieli

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów- nauczycieli

 

Lista rezerwowa kandydatów- nauczycieli

Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej: https://zsp-rudnik.pl/wydarzenia/1133/view/erasmus.html

 

DZIAŁANIE NR 2

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

Regulamin rekrutacji uczestników grupowej mobilności uczniów dla projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa ucznia do projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA - ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW

 

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW - OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY
W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

 

Regulamin rekrutacji osób towarzyszących dla projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa osób towarzyszących do projektu „Szkoła ze zdrowym podejściem”

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA - ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

LISTA REZERWOWA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

 

DZIAŁANIE NR 3

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW 
KURSU "ICT AND OUTDOOR TEACHING AND LEARNING"
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW KURSU „ICT AND OUTDOOR TEACHING AND LEARNING”

Załącznik nr 1 KARTA ZŁOSZENIA

Załącznik nr 2 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”

LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW KURSU

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW KURSU

DZIAŁANIE NR 4

REKRUTACJA UCZENISTNIKÓW 
KURSU "THE SOCIAL, THE EMOTIONAL AND THE DIGITAL APPROACH"
DLA PROJEKTU "SZKOŁA ZE ZDROWYM PODEJŚCIEM"
REAZLIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU
W RAMACH AKCJI KA-122-SCH-KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW KURSU „THE SOCIAL, THE EMOTIONAL AND THE DIGITAL APPROACH”
Załącznik nr 1 KARTA ZŁOSZENIA do udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”
Załącznik nr 2 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Szkoła ze zdrowym podejściem”
LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW KURSU
LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW KURSU