DOKUMENTY SZKOLNE

  1. Home
  2. Dokumenty szkolne

 

 Rok szkolny 2019/2020

 

 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania

szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

wynikających z epidemii COVID-19

Regulamin opłat i zasady korzystania ze stołówki 

 

Plan Pracy Szkolnego Koła Caritas 

 

Harmonogram zawodów sportowych w roku szkolnym 2019/2020

Planowane konkursy w roku szkolnym 2019/2020

Program edukacji ekologicznej

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII w roku szkolnym 2019/2020

Program wychowania patriotycznego  w roku szkolnym 2019/2020

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny  w roku szkolnym 2019/2020

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc zdrowotna

Regulamin dowożenia uczniów

 

 

Regulamin Rady pedagogicznej 

 

 

 Rok szkolny 2018/2019

Statut

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Procedura postępowania w razie wypadku

Regulamin wycieczek szkolnych

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej