DOKUMENTY SZKOLNE

  1. Home
  2. Dokumenty szkolne

 

Procedura BHP w trakcie pandemii - od 4.04.2022r. 

Statut szkoły

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 

Procedury wypadku

Regulamin stołówki 

 

Szkolny Program wychowawczo- profilaktyczny i promocji zdrowia 2022/2023

 

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury powypadkowe

 

Standardy Ochrony Małoletnich