DOKUMENTY SZKOLNE

  1. Home
  2. Dokumenty szkolne

Procedura BHP w trakcie pandemii - od 04.05.2021

Statut szkoły

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 

Procedury wypadku

Regulamin stołówki 

 

Szkolny Program wychowawczo- profilaktyczny i promocji zdrowia

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury powypadkowe

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021 - szkoła

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021 - przedszkole