DOKUMENTY SZKOLNE

  1. Home
  2. Dokumenty szkolne

 

Statut szkoły

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 

Procedury wypadku

Regulamin stołówki 

 

Szkolny Program wychowawczo- profilaktyczny i promocji zdrowia

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury powypadkowe