Samorząd Uczniowski

  1. Home
  2. Samorząd uczniowski

Przewodniczący szkoły :  Dawid Marcinek 

Zastępca: Julia Nadachewicz

Sekretarz: Damian Banik

Opiekun SU: pani Bożena Walaszek