Samorząd Uczniowski

  1. Home
  2. Samorząd uczniowski

Przewodniczący szkoły : Rafał Walaszek

Zastępca przewodniczącego: Piotr Rutko

Sekretarz: Emilia Mikołajczyk

Skarbnik : Julia Koczy 

Opiekun SU: pani Bożena Walaszek