KADRA PRZEDSZKOLA W RUDNIKU

  1. Home
  2. Kadra przedszkola w rudniku

KADRA PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Weronika Żymełka - dyrektor placówki

Martina Kocur – wychowawca grupy starszej

Katarzyna Zawojska  wychowawca grupy młodszej

Justyna Płowucha – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Barbara Burdziknauczyciel wychowania przedszkolnego

Ewa Schink - nauczyciel wychowania przedszkolnego, j. niemiecki

Karina Sekuła  pedagog, pedagog specjalny

Daniela Stiebler  katechetka

Krystyna Rudek-Kampka - logopeda

dr Sabina Musioł - psycholog

 

OBSŁUGA I ADMINISTRACJA

Teresa Rybka - główna kucharka

Monika Miłota  pomoc w kuchni

Grażyna Jurczyk – pomoc nauczyciela w grupie młodszej

Teresa Latacz – pomoc nauczyciela w grupie starszej

Patrycja Himel - sprzątaczka

Karina Miazga - sprzątaczka

Sylwia Pieruszka - sprzątaczka