KADRA PRZEDSZKOLA W RUDNIKU

  1. Home
  2. Kadra przedszkola w rudniku

KADRA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU W RUDNIKU

Weronika Żymełka - dyrektor placówki

Renata Rybka – grupa 5, 6 latków

Katarzyna Zawojska – grupa 5, 6 latków

Martina Kocur  grupa 3, 4 latków

Barbara Burdzik – grupa 3, 4 latków

Sabina Serzisko – zastępstwo za R. Rybka, nauczyciel języka niemieckiego

Karina Sekuła  pedagog

Daniela Stiebler  katechetka

 

OBSŁUGA I ADMINISTRACJA

Teresa Rybka - kucharka

Mariola Wyszomirska – intendent, woźna

Grażyna Jurczyk – pomoc nauczyciela w grupie 3, 4 latków

Monika Miłota  pomoc w kuchni, sprzątaczka