KADRA PEDAGOGICZNA

 


Szkoła Podstawowa
 1. Weronika Żymełka - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Plastyka, HIK
 2. Elżbieta Ogrodnik - Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
 3. Izabela Sapała - Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca klasy II
 4. Iwona Kurzywilk - Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
 5. Koryna Marcinkowska - Język polski, wychowawca klasy IV
 6. Karina Puls - Język angielski, wychowawca klasy V
 7. Edyta Starostka - Język niemiecki, wychowawca klasy VI
 8. Krystyna Rudek-Kampka - Chemia, biologia, przyroda, logopedia, wychowawca klasy VII
 9. Izabela Jośko - Historia, WOS, świetlica, wychowawca klasy VIII
 10. Aleksandra Woźniak - Matematyka, świetlica
 11. Dorota Sochiera - Matematyka
 12. Bożena Herman- Nowak - Język polski
 13. Artur Marcinkowski - Geografia, fizyka, technika, EDB
 14. Bożena Walaszek - Wychowanie fizyczne
 15. Karina Sekuła - Pedagog, doradztwo zawodowe
 16. Daniela Stiebler - Religia
 17. Sylwia Przybyła - Świetlica
 18. Jan Kozyra - Informatyka 
 19. Barbara Burdzik - Biblioteka

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Gizela Absalon - sekretarz szkoły, opiekun w szkolnym autobusie
 2. Józef Rzytki - kierownik obiektów sportowych
 3. Ewelina Werner - intendentka
 4. Gabriela Gurecka - kucharka
 5. Sylwia Hutny - pracownik obsługi powierzchni płaskich
 6. Izabela Koczy - pracownik obsługi powierzchni płaskich
 7. Iwona Raczek - pracownik obsługi powierzchni płaskich
 8. Ewa Fiegel - pracownik obsługi powierzchni płaskich