KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2022/2023

 


Szkoła Podstawowa
 1. Weronika Żymełka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, j. polski - zajęcia wyrównawcze 
 2. Barbara Burdzik - wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 3. Iwona Kurzywilk - wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
 4. Elżbieta Ogrodnik - wychowawca klasy IIII, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
 5. Bożena Walaszek - wychowawca klasy IV, wychowanie fizyczne
 6. Dorota Sochiera - wychowawca klasy V, matematyka
 7. Iwona Talik -  wychowawca klasy VI, język angielski
 8. Karina Puls - wychowawca klasy VII, język polski, 
 9. Edyta Starostka - wychowawca klasy VIII, język niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej, informatyka              
 10. Krystyna Rudek-Kampka - chemia, biologia, przyroda, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 11. Izabela Jośko - historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica 
 12. Artur Marcinkowski - geografia, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 13. Karina Sekuła - pedagog, doradztwo zawodowe
 14. Daniela Stiebler - religia, muzyka
 15. Sylwia Przybyła - świetlica
 16. Gabriela Horny - biblioteka, plastyka

Pracownicy administracji i obsługi

 

 1. Maria Kupka-  sekretarz
 2. Gizela Absalon - opiekun w autobusie szkolnym 
 3. Józef Rzytki - kierownik obiektów sportowych
 4. Teresa Rybka - główna kucharka
 5. Monika Miłota - pomoc kuchenna
 6. Ewelina Werner - intendentka
 7. Sylwia Pieruszka - sprzątaczka
 8. Patrycja Himel - sprzątaczka
 9. Dominika Urbisz - sprzątaczka