KADRA PEDAGOGICZNA

 


Szkoła Podstawowa
 1. Weronika Żymełka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, plastyka
 2. Iwona Kurzywilk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
 3. Elżbieta Ogrodnik - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
 4. Izabela Sapała - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca klasy III
 5. Dorota Sochiera - matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy IV
 6. Koryna Marcinkowska - język polski, wychowawca klasy V
 7. Karina Puls - język angielski, język polski, wychowawca klasy VI
 8. Edyta Starostka - język niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej, wychowawca klasy VII
 9. Krystyna Rudek-Kampka - chemia, biologia, przyroda, logopedia, wychowawca klasy VIII
 10. Izabela Jośko - historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica
 11. Aleksandra Woźniak - matematyka, informatyka, świetlica
 12. Iwona Talik-  język angielski
 13. Artur Marcinkowski - geografia, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 14. Bożena Walaszek - wychowanie fizyczne
 15. Karina Sekuła - pedagog, doradztwo zawodowe
 16. Daniela Stiebler - religia
 17. Sylwia Przybyła - świetlica
 18. Barbara Burdzik - biblioteka

Pracownicy administracji i obsługi

 

 1. Maria Kupka-  sekretarz
 2. Gizela Absalon - opiekun w autobusie szkolnym 
 3. Józef Rzytki - kierownik obiektów sportowych
 4. Teresa Rybka - główna kucharka
 5. Monika Miłota - pomoc kuchenna
 6. Ewelina Werner - intendentka
 7. Sylwia Pieruszka - sprzątaczka
 8. Patrycja Himel - sprzątaczka
 9. Dominika Urbisz - sprzątaczka