KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2023/2024

 


Szkoła Podstawowa
 1. mgr Weronika Żymełka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, j. niemiecki kl. IV, j. polski - zajęcia wyrównawcze 
 2. mgr Elżbieta Ogrodnik - wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
 3. mgr Barbara Burdzik - wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 4. mgr Iwona Kurzywilk - wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
 5. mgr Daniela Stiebler - wychowawca klasy IV, religia kl. I, II, IV-VI, muzyka
 6. mgr Bożena Walaszek - wychowawca klasy V, wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
 7. mgr Dorota Sochiera - wychowawca klasy VI, matematyka, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
 8. mgr Iwona Talik -  wychowawca klasy VII, język angielski
 9. mgr Karina Puls - wychowawca klasy VIII, język polski, nauczyciel wspomagający
 10. mgr Edyta Starostka - język niemiecki kl. I-III, V-VIIII, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej, informatyka              
 11. mgr Krystyna Rudek-Kampka - chemia, biologia, przyroda, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 12. mgr Izabela Jośko - historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, nauczyciel wspomagający 
 13. mgr Artur Marcinkowski - geografia, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 14. ks. mgr Joachim Augustyniok - religia kl. III, VII, VIII
 15. mgr Małgorzata Grzeszek-Kuliga - bibiloteka, gimnastyka-korekcyjna
 16. mgr Karina Sekuła - pedagog, pedagog specjalny, surdopedaogo, nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe
 17. dr Sabina Musioł - psycholog
 18. mgr Sylwia Przybyła - świetlica
 19. Katarzyna Pawlik - świetlica

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Maria Kupka -  sekretarz
 2. Gizela Absalon - opiekun w autobusie szkolnym 
 3. Józef Rzytki - kierownik obiektów sportowych
 4. Teresa Rybka - główna kucharka
 5. Monika Miłota - pomoc kuchenna
 6. Ewelina Werner - intendentka
 7. Sylwia Pieruszka - sprzątaczka
 8. Patrycja Himel - sprzątaczka
 9. Karina Miazga - sprzątaczka
 10. Wilhelm Rzytki - woźny