HISTORIA

  1. Home
  2. Historia

Historia szkoły w Rudniku 1966- 2016

 
 
 

Szkoła jako pomnik 1000-lecia państwa Polskiego została wybudowana ze środków społecznego funduszu budowy szkół. Prace przy budowie szkoły rozpoczęły się 13.07.1965 r., a kamień węgielny wmurowano w fundamentach pod kuchnią około 80 cm w zewnętrznej ścianie. Obiekt wybudowano w ciągu 13 miesięcy. Końcowy odbiór techniczny nastąpił w dniu 1.08. 1966 r. Przez cały sierpień trwały prace porządkowe wewnątrz budynku i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. 

Szkoła Rudnik - Tysiąc lecia


Pierwszymi pracownikami szkoły byli:

Kierownik pan Otto Hanslik - był nauczycielem matematyki i fizyki,

Urszula Hanslik –Konećna - ucząca języka polskiego, matematyki, zpt oraz opiekowała się szkolnym chórem,

Maria Kapałka – Wojtczak - prowadziła nauczanie początkowe w klasie I i język polski.

Maria Malara - prowadziła nauczanie początkowe w klasie II język polski i plastykę

Marzena Radecka – była nauczycielką w klasie III,  nauczał również historii, geografii oraz prace ręczne

Eugeniusz Radecki – nauczyciel od języka rosyjskiego, geografii, wychowania obywatelskiego

Janusz Knauer – nauczyciel biologii, chemii, wychowania fizycznego, fizyki

Zatrudnione były dwie panie sprzątaczki Gertruda Kapłanek oraz Anna Nikiel.

Na etacie gospodarza zatrudniony był pan Jan Kaul. 1 września 1966 roku naukę rozpoczęło 226 uczniów.


Kalendarium ZSO Rudnik – ważniejsze wydarzenia i sukcesy szkolne

1.09. 1966 – uroczyste otwarcie szkoły w Rudniku.

1969 – szkoła brała udział w konkursie pn. „Wzorowa Gospodarka Opolszczyzny” i otrzymała nagrodę z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, nagroda finansowa wynosiła 30 tys. złotych.

1972 – III miejsce w olimpiadzie historycznej pn. „ Wiedza o śląsku opolskim” w składzie Aldona Resler Jana Krzykały.

1973 – wyróżnienie w dla Doroty Jasiulek i Henryka Gola w konkursie recytatorskim Poezji i Prozy Zaangażowanej

1974 – zorganizowano harcerski czyn społeczny. W czynie brało udział 55 harcerzy i harcerek, posprzątano drogę wiodącą do szkoły

1976 – przekształcenie szkoły podstawowej w Zbiorczą Szkołę Gminną w Rudniku do obwodu należą miejscowości – Strzybnik i Czerwięcice. A w skład zbiorczej szkoły gminnej wchodzą szkoły podstawowe    z miejscowości Gamów, Szonowice, Brzeźnica, Grzegorzowice, Miedonia   

1977 – w ramach czyny społecznego zorganizowano akcję zadrzewiania terenu szkoły i wsi. Zasadzono 437 drzewek, 1300 krzewów żywopłotu.

1977 – w Katowicach w wojewódzkim podsumowaniu działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody, Rudnicki LOP uzyskuje III miejsce w konkursie na najlepiej pracujące koło LOP. 

1978 – wyróżnienie I stopnia na Rejonowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Raciborzu op. A. Jabrzyk

1980 – harcerska  reprezentacja drużyny „Trampów” zwyciężyła w zawodach rejonowych w VIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym.

1982 – Krystyna Kszuk została finalistką olimpiady historycznej w wojewódzkim konkursie przedmiotowym. – op. U. Kaletka

1984 - I miejsce Romualda Matuszka w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

1990 – w ramowym planie nauczania przedmiotów szkolny pojawia się religia jak przedmiot obowiązkowy

1991 – II miejsce w konkursie wojewódzkim Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego op. S. Tomaszewski

1994 - pojawia się pierwsze wydanie szkolnej gazetki pod nazwą „Myk-Tyk”, pomysłodawcą i prekursorem był ówczesny uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej – Damian Kuśnik. Pierwszym opiekunem była pani Hanna Franczak. Kolejnym opiekunem była pani Krystyna Rudek-Kampka, a pierwszymi redaktorkami: Natalia Ciężkowska, Dominika Weiner, Justyna Jasiulek, Gabriela Brachman, Izabela Chmielarska.

1996 – Dominika Rybka i Damian Kreczmer zostali Laureatami Wojewódzkiego Konkurs Języka Niemieckiego organizowanego przez DFK -  op. O. Hanslik

1996 – wyjazd na zielona szkołę do Sidziny na 3 tygodniowy pobyt w miejscowości górskie z uczniami wybrały się p. E. Tomaszewska i p. I. Kurzywilk 

1997 – zorganizowano obchody 30-lecia szkoły. Odpowiedzialni: U. Kaletka, G. Rycerz, S. Absalon.

1999 – z inicjatywy p. Norberta Hanslika zostaje utworzony zespół taneczny pod nazwa Sanssouci pierwszym choreografem była pani Zofia Rymsza, a za oprawę muzyczna odp. był p. Jerzy Wieder. Opiekunem z ramienia DFK byli państwo Helena i Johaness Szczuka.

2001 – Natalia Ciężkowska finalistką wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

2002 - II miejsce dziewcząt z klasy III w turnieju wojewódzkim „ Z podwórka na stadiony”- Mlekołaki op. piłkarek był p. S. Tomaszewski i p. B. Walaszek

2002 – odbywa się pierwszy Rudnicki Bieg Uliczny

2003 – rozpoczyna się gruntowny remont szkoły – wymiana stolarki okiennej, nowa elewacja zewnętrzna

2004 – z okazji obchodów 40 rocznicy śmierci abp. J. Gawliny po raz pierwszy pojawia się Orkiestra Reprezentacyjna Wojskowa Polskiego z Warszawy – uroczysty koncert odbył się w kościele św. Katarzyny.

2004 – reaktywacja wyjazdów na kolonie śródroczne uczniowie w liczbie 19 uczniów pod opieką p.            E. Starostki wyjeżdżają na Zieloną Szkołę do Kołobrzegu.

2004 – Karolina Wyszomirska zdobywa  tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym w konkursie języka polskiego op.- S. Absalon 

7.X. 2005 – rusza budowa hali sportowej

2006 – Kinga Panek – uzyskuje tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego – op. S. Absalon. Kinga w tym samym roku uzyskuje tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z biologii – op. K. Rudek-Kampka.

            Anna Panek – finalistką wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego Języka Polskiego

2007- Kinga Panek ponownie uzyskuje tytuł Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

          Kinga Panek zdobywa I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji Z. Herberta w Żorach

2007 – nowym patronem szkoły zostaje abp. Józef Gawlina, a podczas otwarcia nowej pełnowymiarowej hali sportowej zostaje poświęcony nowy sztandar szkoły

2008 – Adam Arendarski wygrywa Wojewódzki Konkurs Poezji Z. Herberta w Żorach

2009 – Justyna Nahlik finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

2009- otwarcie wielofunkcyjnego boiska tartanowego

2010 – Dominika Płaszewska zdobywa I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji Z. Herberta

2011 – organizujemy w naszej hali sportowej I Olimpiadę Sportowa Szkolnych Kół Caritas

2012 – I miejsce Nicol Swandulla w wojewódzkim konkursie poetyckim pn.” Daj mi słowo”

2014 – Jakub Nowak laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii op. pan Artur Marcinkowski, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii op. pani I. Jośko.

2013 – I miejsce Alicji Multaniak w Mistrzostwach Polski Mażoretek

29.X. 2013 – Rada Powiatu Raciborskiego uchwala rok 2014 Rokiem abp. Józefa Gawliny

Stosowny program obchodów na 2014 rok opracował zespół w składzie:

ks. Proboszcz parafii Rudnik -  Piotr Spallek

nauczyciel, radny gminy Rudnik - Stefan Absalon

inspektor oświaty, przyjaciel szkoły -  Zygmunt  Kandora

inicjator budowy pomnika Gawliny, przyjaciel szkoły – dr Zbigniew Ciszek

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku - Mariusz Kaleta

2014 – w Strzybniku z okazji 50 – rocznicy śmierci J. Gawliny zostają uroczyście otwarte Ogrody Gawliny, które powstają dzięki osobistym zaangażowaniu ks. proboszcza P. Spallka – uroczystość poprowadzili biskup opolski Andrzej Czaja, biskup gliwicki Jan Kopiec.

18 listopada 2014 w Zamku Raciborskim odbyła się uroczysta akademia kończąca rok abp. J. Gawliny.

2016 – Zjazd absolwentów z okazji 50- lecia szkoły w Rudniku połączony z obchodami 100- lecia konsekracji kościoła św. Katarzyny w Rudniku


Nauczyciele z najdłuższym stażem pracy w szkole w Rudniku

1. Stefan Absalon - 34 lata pracy

2. Sławomir Tomaszewski - 33 lata pracy

3. Ewa Tomaszewska - 30 lat pracy

4. Izabela Sapała - 28 lat pracy

5. Anna Szubart - 27 lat pracy

6. Urszula Kaletka, Iwona Kurzywilk, Krystyna Rudek - Kampka - 25 lat pracy


Znani absolwenci szkoły w Rudniku

Mury naszej szkoły opuściło 1087 absolwentów.

Sylwia Ciężkowska – ukończyła  szkołę w roku 1978, doktorat z teologii duchowości, wykładowca historii duchowości chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Nauk Wychowawczych „Auxilium” w Rzymie.

Michał Jośko – ukończył szkołę w roku 1993 obecnie mieszka i pracuje w Warszawie jako dziennikarz, redaktor grupy Marquard Media Polska jest jednym z największych polskich wydawców prasowych. Luksusowe tytuły prasowe oraz popularne serwisy internetowe o zróżnicowanej tematyce , w skład  grupy medialne wchodzą min. takie magazyny jak Cosmopolitan, Joy, Hot Moda, CKM, Playboy, Shape .

Magdalena Walach – ukończyła  szkołę w roku 1991, aktorka filmowa i teatralna obecnie należy do zespołu aktorskiego Teatru Bagatela w Krakowie, znana z seriali filmów takich jak Enen,  Ziarno prawdy, pamiętamy p. Magdę również jako zdobywczynię Kryształowej kuli VII edycji Tańca z gwiazdami.  


Zobacz archiwalne zdjęcia