UBEZPIECZENIE

  1. Home
  2. Ubezpieczenie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Risk ,obejmuje wychowanków ZSP w Rudniku  ochroną ubezpieczeniową w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2024

Numer polisy:  EDU A/P 125839 (proszę,na ten numer powoływać się w przypadku zgłoszenia szkody) składka 70 zł

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

1.Zapoznać się z propozycją ubezpieczenia w załączeniu znajdą Państwo: ofertę,kartę produktu ,OWU wraz z tabelą uszczerbków oraz postanowienia odmienne.

2.Przed opłaceniem składki proszę o wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i przekazanie jej do placówki szkolnej.

3. Opłacić składkę do 30 września w szkole

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA: do 30 września 2023

SKŁADKA70 zł  

Dariusz Drzeniek tel.509 550 360

Ubezpieczenia z Rabatem/Punkt Partnerski Generali

47-400 Racibórz ul.Ocicka 4

Mail: ddrzeniek@gmail.com 

- oferta ubezpieczenia

oferta ubezpieczenia - postanowienia dodatkowe

 

- POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE

- zgłoszenie szkody- druk

- informacje

oświadczenie