PEDAGOG SZKOLNY

  1. Home
  2. Pedagog szkolny

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, problemów można kontaktować się z pedagogiem szkolnym drogą mailową: pedagog.rudnik20@onet.pl

Kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym tel. 504411967,  w godzinach pracy tzw. "godzinie pedagogicznej"

    

„Poradnia bliżej Szkoły” kliknij w ikonkę

Plan pracy pedagoga szkolnego – Karina Sekuła

 

Lp.

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


 

-

-

Zajęcia rewalidacyjne

-

2.

8.45 – 9.45

Godzina pedagogiczna

-

-

Godzina pedagogiczna

-

3

9.45 – 10.45

Przedszkole Szonowice

-

Przedszkole Szonowice

Godzina pedagogiczna

-

4.

10.45 – 11.30

Przedszkole Szonowice

-

Przedszkole Szonowice

Godzina pedagogiczna

-

5.

11.30 – 12.30

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Zajęcia wspomagające

6.

12.30 – 13.30

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

Godzina pedagogiczna

7.

13.40 – 14.2

Godzina pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Przedszkole Rudnik

8

14.30 – 15.15

Doradztwo zawodowe

Kółko teatralne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

-

Przedszkole Rudnik

Plan pracy pedagoga szkolnego 

Szkolny Program Profilaktyczny