PEDAGOG SZKOLNY

  1. Home
  2. Pedagog szkolny

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, problemów można kontaktować się z pedagogiem szkolnym drogą mailową: pedagog.rudnik20@onet.pl

Kontakt telefoniczny lub osobisty z pedagogiem szkolnym w godzinach pracy tzw. "godzinie pedagogicznej"
tel. 504411967 
 
Dyżur pedagogiczny:
 
wtorek     9.45 - 10.45
czwartek  10.45 - 11.30

    

„Poradnia bliżej Szkoły” kliknij w ikonkę

Plan pracy pedagoga szkolnego – Karina Sekuła

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp.

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

-


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-

Zajęcia emocjonalno-społeczne

-

2.

8.45 – 9.45

-

Zajęcia rewalidacyjne

-

Godzina pedagogiczna

-

3

9.45 – 10.45

-

Godzina pedagogiczna

-

Zajęcia rewalidacyjne

-

4.

10.45 – 11.30

-

Godzina pedagogiczna

-

Godzina pedagogiczna

Przedszkole Szonowice

5.

11.30 – 12.30

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

6.

12.30 – 13.30

Godzina pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne

Przedszkole Rudnik

Przedszkole Rudnik

Kółko teatralne

7.

13.40 – 14.2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

8

14.30 – 15.15

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Doradztwo zawodowe

Zajęcia emocjonalno-społeczne

-


 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego 

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny i promocji zdrowia 2021/2022