PEDAGOG SZKOLNY

  1. Home
  2. Pedagog szkolny

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, problemów można kontaktować się z pedagogiem szkolnym drogą mailową: pedagog.rudnik20@onet.pl

Kontakt telefoniczny lub osobisty z pedagogiem szkolnym w godzinach pracy tzw. "godzinie pedagogicznej"
tel. 504411967 
 
Dyżur pedagogiczny:
 
wtorek     9.45 - 10.45
czwartek  10.45 - 11.30

    

„Poradnia bliżej Szkoły” kliknij w ikonkę

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 I półrocze

 

Lp.

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7.50 – 8.50

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

Godzina pedagogiczna
 

Godzina pedagogiczna

Zajęcia socjoterapeutyczne

-

2.

8.50 – 9.40

Klasa I

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

3

9.40 – 10.45

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Przedszkole Szonowice

Godzina pedagogiczna

-

4.

10.45 – 11.30

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Przedszkole Szonowice

Godzina pedagogiczna

-

5.

11.30 – 12.30

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Przedszkole Rudnik

Przedszkole Rudnik

6.

12.45 – 13.30

Zajęcia emocjonalno-społeczne

Doradztwo zawodowe
kl. VIII

Godzina pedagogiczna

Przedszkole Rudnik

Przedszkole Rudnik

7.

13.30 – 14.30

Godzina pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia emocjonalno-społeczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Konsultacje dla uczniów, rodziców

8

14.30 – 15.15

Godzina pedagogiczna

 

Zajęcia rewalidacyjne

Godzina pedagogiczna

-

 

 

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego 

Plan pracy pedagoga specjalnego

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny i promocji zdrowia 2022/2023