szkolny zestaw programów

  1. Home
  2. Szkolny zestaw programów

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKU

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych/

przedmiot

ODDZIAŁ/

KLASA

NAZWA PROGRAMU

AUTORZY PROGRAMU

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RUDNIKU

Wychowanie przedszkolne

oddział przedszkolny,

grupa starszaków

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”

A. Stalmach-Tkocz,  K. Mucha

Oddział przedszkolny,

grupa maluchów

„Od zabawy do nauki”

D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasik

PRZEDSZKOLE W SZONOWICACH

Wychowanie przedszkolne

Oddział przedszkolny,

grupa mieszana

„Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”

H. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ABP. JÓZEFA GAWLINY W RUDNIKU

I ETAP EDUKACYJNY: klasy I–III (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna

I

Elementarz Odkrywców. Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

T. Janicka, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil

II

Elementarz Odkrywców. Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

T. Janicka, K. Bielenica,  M. Bura, M. Kwil

IIII

„Oto ja” Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu

K. Mucha, A. Stalmach – Tkacz, J. Wosianek

Język angielski

I

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

szkoły podstawowej

I. Studzińska, A. Mędela,

M. Kondro, E. Piotrowska

II

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

szkoły podstawowej

I. Studzińska, A. Mędela,

M. Kondro, E. Piotrowska

III

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

szkoły podstawowej

I. Studzińska, A. Mędela,

M. Kondro, E. Piotrowska

Język niemiecki mniejszości narodowej

I

„Ab in die Kinderwelt” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu

I .Breguła-Hanysek, K. Król,
 M. Paszkowiak, J. Stysiek

II

„Ab in die Kinderwelt” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu

I .Breguła-Hanysek, K. Król,
 M. Paszkowiak, J. Stysiek

III

„Ab in die Kinderwelt” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu

I .Breguła-Hanysek, K. Król,
 M. Paszkowiak, J. Stysiek

Religia

I

„Pan Jezus przychodzi do mnie”

dr M. Ludwig, A. Świtała

II

„Czekając na Jezusa”

ks. Marcin Wilczek

III

„Czekając na Jezusa”

ks. Marcin Wilczek

II ETAP EDUKACYJNY: klasy IV-VIII

Język polski

IV

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego

języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

V

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego

języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

VI

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego

języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

VII

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego

języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

VIII

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego

języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

Matematyka

IV

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w latach IV-VIII w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

V

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w latach IV-VIII w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

VI

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w latach IV-VIII w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

VII

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w latach IV-VIII w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

VIII

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w latach IV-VIII w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

Język angielski

IV

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

K.Niedźwiedź,  J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

V

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

K.Niedźwiedź,  J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

VI

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

K.Niedźwiedź,  J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

VII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

K.Niedźwiedź,  J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

VIII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

K.Niedźwiedź,  J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

Język niemiecki mniejszości narodowej

IV

„Chill mit Deutsch” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI

I.Breguła-Hanysek,

M. Paszkowiak, B. Chyłka

V

„Chill mit Deutsch” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI

I.Breguła-Hanysek,

M. Paszkowiak, B. Chyłka

VI

„Chill mit Deutsch” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI

I.Breguła-Hanysek,

M. Paszkowiak, B. Chyłka

Język niemiecki obcy

VII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego

 języka obcego

A.Kubicka

VIII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego

języka obcego

A.Kubicka

Historia i kultura Niemiec

V

Autorski program do zajęć lekcyjnych historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej

A. Makiola

VI

Autorski program do zajęć lekcyjnych historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej

A. Makiola

Chemia

VII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

Biologia

V

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

A.Zolziennieka

VI

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

A.Zolziennieka

VII

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

A.Zolziennieka

VIII

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

A.Zolziennieka

Przyroda

IV

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody

w kl. IV szkoły podstawowej

J. Golanko

Historia

V

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

dr T. Maćkowski

VI

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

dr T. Maćkowski

VII

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

dr T. Maćkowski

VIII

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

dr T. Maćkowski

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

B. Furman

Geografia

V

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

„Planeta Nowa”

M. Tuz, B. Dziedzic

VI

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

„Planeta Nowa”

M. Tuz, B. Dziedzic

VII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

„Planeta Nowa”

M. Tuz, B. Dziedzic

VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej

„Planeta Nowa”

M. Tuz, B. Dziedzic

Fizyka

VII

Program nauczania fizyki dla szkoły podstawowej

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

VIII

Program nauczania fizyki dla szkoły podstawowej

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Technika

IV

„Jak to działa” Program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Kabacka

V

„Jak to działa” Program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Kabacka

VI

„Jak to działa” Program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Kabacka

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

Muzyka

IV

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek

V

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego

 w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek

V

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek

VII

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek

Plastyka

IV

Program nauczania plastyki

w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

V

Program nauczania plastyki

w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

V

Program nauczania plastyki

w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

VII

Program nauczania plastyki

w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Wychowanie fizyczne

IV

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”

U. Białek, J. Wolfart-Pieck

V

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”

U. Białek, J. Wolfart-Pieck

V

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”

U. Białek, J. Wolfart-Pieck

VII

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”

U. Białek, J. Wolfart-Pieck

VIII

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”

U. Białek, J. Wolfart-Pieck

Informatyka

IV

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to”

M. Kęska

V

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to”

M. Kęska

V

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

 „Lubię to”

M. Kęska

VII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to”

M. Kęska

VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to”

M. Kęska

Religia

IV

Zbawieni w Jezusie Chrystusie” Program nauczania religii

w klasie IV-VI

M. Wilczek

V

 „Bóg zbawia mnie dziś” Program nauczania religii

w klasach V-VIII

ks. A. Juzwa, ks. M. Krupa

VI

Zbawieni w Jezusie Chrystusie” Program nauczania religii

w klasie IV-VI

M. Wilczek

VII

„Krocząc drogą Jezusa Chrystusa” Program nauczania religii w klasie VII-VIII

M. Baron, ks. M. Ogiolda

VIII

„Krocząc drogą Jezusa Chrystusa” Program nauczania religii w klasie VII-VIII

M. Baron, ks. M. Ogiolda

Wychowanie do życia w rodzinie

IV

Program nauczania dla klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”

T. Król

V

Program nauczania dla klasy V szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”

T. Król

VI

Program nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”

T. Król

VII

Program nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”

T. Król

VIII

Program nauczania dla klasy VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”

T. Król