ŚWIETLICA

  1. Home
  2. świetlica

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00

 

 

Regulamin świetlicy

Zajęcia świetlicowe prowadzą: p. Sylwia Przybyła, p. Izabela Jośko, p. Iwona Kurzywilk, p. Aleksandra Woźniak, p. Dorota Sochiera.

Wymienieni nauczyciele pracują według niżej podanego harmonogramu.

 

W czasie obostrzeń sanitarnych obowiązujących w tym roku szkolnym, z świetlicy mogą korzystać jedynie uczniowie pozostający w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do placówki lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Kolejne

godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

A. Woźniak

D. Sochiera

S. Przybyła

D. Sochiera

S. Przybyła

1

A. Woźniak

I. Kurzywilk

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

2

-----------

-----------

-----------

S. Przybyła

S. Przybyła

3

-----------

-----------

-----------

-----------

S. Przybyła

4

-----------

-----------

-----------

-----------

S. Przybyła

5

-----------

-----------

S. Przybyła

-----------

S. Przybyła

6

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

7

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

S. Przybyła

8

S. Przybyła-gr. 1

I. Jośko-gr. 2

S. Przybyła-gr. 1

I. Kurzywilk-gr. 2

S. Przybyła-gr. 1

I. Jośko-gr. 2

S. Przybyła-gr. 1

I. Kurzywilk-gr. 2

S. Przybyła

9

I. Jośko

I. Jośko

I. Jośko

S. Przybyła

S. Przybyła