PROCEDURY W BIBLIOTECE

 1. Home
 2. Procedury w bibliotece
 
 
PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
aktualizacja od 18.01.2021 r.
 
 1. Wchodząc do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 4. Uczniowie z swoją klasą odwiedzają bibliotekę szkolną wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia (np. podczas lekcji wychowawczej, j. polskiego lub innej lekcji).
 5. Termin i czas wizyty w bibliotece należy skonsultować z bibliotekarzem.
 6. Bibliotekarz może również na prośbę nauczyciela przygotować zestaw książek (np. lektury), dla danej klasy z podziałem na konkretnych uczniów, które przekazuje nauczycielowi. Ten zaś podczas lekcji rozdaje książki uczniom.
 7. W przypadku większej liczby uczniów przebywających w bibliotece powinni oni oczekiwać na obsługę biblioteczną w bezpiecznej odległości 1,5-2 m lub założyć maseczki ochronne.
 8. Bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, zasłaniania ust i nosa, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 9. Wszystkie książki i inne materiały zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 10. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki bibliotekarz prowadzi prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzy salę, przeciera powierzchnie płaskie.
 11. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia –pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.