HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. Home
  2. Harmonogram spotkań z rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

DATA

GODZINA

TEMATYKA

5 września 2023 r.

17.00

Zebranie organizacyjne:

wybór trójek klasowych, wybór Rady Rodziców, zasady oceniania, kalendarz roku szkolnego, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

8 listopada 2023 r.

 

17.00

Zebranie z rodzicami, informacja o bieżących postępach uczniów, organizacja Kiermaszu Świątecznego, w klasach ósmych informacje OKE o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

13 grudnia 2023 r.

17.00 – 18:00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami -  informacja
o bieżących postępach uczniów

24 stycznia 2024 r.

17.30

Zebrania śródroczne, poinformowanie

o wynikach klasyfikacji po I semestrze

20 marca 2024 r.

ZMIANA TERMINU!!!

14 MARCA 2024 r.

17.00 – 18.00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami -  informacja
o bieżących postępach uczniów

 

8 maja 2024 r.

17.00

Zebranie z rodzicami, w klasach ósmych informacje
o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,

organizacja Festynu Rodzinnego

10 czerwca 2024 r.

17.00

Zebranie z rodzicami

Informacja o planowanych ocenach końcowych, podsumowanie roku szkolnego 2023/24