HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. Home
  2. Harmonogram spotkań z rodzicami

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

DATA

GODZINA

TEMATYKA

14 września 2022 r.

17.30

Zebranie organizacyjne:

wybór trójek klasowych, wybór Rady Rodziców, zasady oceniania, kalendarz roku szkolnego, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

19 października 2022 r.

 

17.30

Zebranie z rodzicami,

Spotkanie edukacyjne z Mariolą Kujańską - psychologiem, edukatorem, mediatorem, certyfikowanym coachem z certyfikatem VCC, Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Informacja o bieżących postępach uczniów

23 listopada 2022 r.

17.00

Zebranie z rodzicami, informacja o bieżących postępach uczniów, organizacja Kiermaszu Świątecznego

7 lutego 2023 r.

17.00

Zebrania śródroczne, poinformowanie

o wynikach klasyfikacji po I semestrze, w klasach ósmych informacje OKE o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

29 marca 2023 r.

17.00

Zebranie z rodzicami, informacja o bieżących postępach uczniów

17 maja 2023 r.

17.00

Zebranie z rodzicami

Procedura egzaminu ósmoklasisty, rekrutacja do szkół średnich, organizacja Festynu Rodzinnego

12 czerwca 2022 r.

 

17.00

Zebranie z rodzicami

Informacja o planowanych ocenach końcowych, podsumowanie roku szkolnego 2022/23