Procedury bezpieczeństwa

  1. Home
  2. Procedury bezpieczeństwa

Zarządzenie w sprawie zasad postępowania na wypadek objęcia kwarantanną

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii

Załącznik nr 1 - Pozwolenie na badanie temperatury

 Załącznik nr 2 - Deklaracja zajęcia rewalidacyjneZałącznik nr 3- Deklaracja klas I-III

Załącznik nr 4 - Deklaracja do świetlicy

Załącznik nr 5 -Deklaracja konsultacje klasa 8

Załącznik nr 5 - Deklaracja konsultacje klas IV-VII

Wytyczne dla uczniów korzystających z konsultacji na terenie szkoły

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.