INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Home
  2. informacje dla rodziców

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku serdecznie zaprasza rodziców dzieci z przedszkola na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2020r.:

 

- o godz. 16:30 – w Przedszkolu w Szonowicach

- o godz. 17:30 – w Przedszkolu w Rudniku (grupa maluchów)

- o godz. 18:30 – w Przedszkolu w Rudniku (grupa starszaków)

 

Tematyka spotkania:

- wybór rady rodziców,

- ustalenie stawki żywnościowej,

- zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odprowadzania dzieci,

- omówienie harmonogramu imprez, uroczystości przedszkolnych,

- informacja dot. ubezpieczenia dzieci,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa epidemicznego,

- sprawy bieżące.

 

Do każdej grupy przedszkolnej może przyjść tylko jeden rodzic ucznia! Rodzice wchodzący na teren przedszkola są zobowiązani do:

- zachowania dystansu od kolejnego rodzica min. 1,5 m,

- zachowania dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 

UWAGA!!!

OBOWIĄZKOWA:

- dezynfekcja rąk przy wejściu na teren przedszkola

- osłona ust i nosa (maseczka/przyłbica) na terenie placówki

 

Na zebranie nie przychodzą dzieci.