KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Home
  2. Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Początek roku szkolnego

1 września 2020 r. (wtorek)

I półrocze

1 września 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.

Rekolekcje szkolne/Misje św.

19 – 20 listopada 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 – 6 stycznia 2021 r. (środa)

Termin poinformowania ucznia i rodzica o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

do 21 grudnia 2020 r.

Termin poinformowania ucznia  o przewidywanej ocenie śródrocznej

do 14  stycznia 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

21 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

1 lutego - 14 lutego 2021 r.

II półrocze

30 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty

25 – 27 maja 2021 r.

Termin poinformowania ucznia i rodzica  o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

do 17 maja 2021 r.

Termin poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie rocznej

do 10 czerwca 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze

17 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

 

 

26  czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Dzień wolny w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i inne

14 października 2020 r.

środa

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

--------------------

1 listopada 2020 r.

niedziela

Wszystkich Świętych

--------------------

11 listopada 2020 r.

środa

Narodowe Święto Niepodległości

--------------------

 

19 – 20 listopada 2020 r.

czwartek - piątek

--------------------

 

Rekolekcje – Misje Święte

4 stycznia 2021 r.

poniedziałek

--------------------

 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

FERIE ZIMOWE

5 stycznia 2021 r.

wtorek

--------------------

 

zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

FERIE ZIMOWE

6 stycznia 2021r.

środa

Święto Trzech Króli

--------------------

 

1 maja 2021 r.

sobota

1 Maja – Święto Pracy

--------------------

3 maja 2021 r.

poniedziałek

Święto Konstytucji 3 Maja

--------------------

25 maja 2021 r.

wtorek

--------------------

Egzamin Ósmoklasisty – język polski

26 maja 2021 r.

środa

--------------------

Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

27 maja 2021 r.

czwartek

--------------------

Egzamin Ósmoklasisty – język polski – język obcy nowożytny

1 czerwca 2021 r.

wtorek

--------------------

Dzień Dziecka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

3 czerwca 2021 r.

czwartek

Boże Ciało

--------------------

4 czerwca 2021 r.

piątek

--------------------

piątek po Bożym Ciele – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

23 czerwca 2021 r. czwartek --------------------

 

zajęcia opiekuńczo- wychowawcze