KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Home
  2. Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1 września 2021 r.

środa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. –

30 stycznia 2022 r.

 

I półrocze

14 października 2021 r.

czwartek

Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.

poniedziałek

Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r.

czwartek

Święto Niepodległości

23- 31 grudnia 2021 r.

czwartek -piątek

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

do 22 grudnia 2021 r.

środa

Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania

do 19 stycznia 2022 r.

środa

Termin poinformowania ucznia o proponowanej ocenie z danego przedmiotu nauczania

26 stycznia 2022 r.

środa

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

1 lutego 2022 r.

wtorek

Konferencja plenarna

14 – 27 lutego 2022 r. 

 

poniedziałek-

piątek

Ferie zimowe

31 stycznia 2022 r. –

24 czerwca 2022 r.

 

II półrocze

14 – 19 kwietnia 2022 r.

czwartek- wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2022 r.

niedziela

Święto Pracy

3 maja 2022 r.

wtorek

Święto Konstytucji 3 Maja

do 13 maja 2022 r.

piątek

 

Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania

do 7 czerwca 2022 r.

wtorek

Termin poinformowania ucznia o proponowanej ocenie z danego przedmiotu nauczania

14 czerwca 2022 r.

wtorek przed Bożym Ciałem

Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze

24 czerwca 2022 r.

piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

27 czerwca 2022 r.

poniedziałek

Konferencja plenarna

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Ferie letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Dzień wolny w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i inne

14 października 2021r.

czwartek

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

--------------------

1 listopada 2021 r.

poniedziałek

Wszystkich Świętych

--------------------

11 listopada 2021 r.

czwartek

Narodowe Święto Niepodległości

--------------------

 

12 listopada 2021 r.

 

piątek

--------------------

Dzień dyrektorski – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

październik/listopad 2021

 

Rekolekcje – Misje Święte

 

6 stycznia 2022r.

czwartek

Święto Trzech Króli

--------------------

 

1 maja 2022 r.

niedziela

1 Maja – Święto Pracy

--------------------

2 maja 2022 r.

poniedziałek

--------------------

Dzień dyrektorski – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

3 maja 2022 r.

wtorek

Święto Konstytucji 3 Maja

--------------------

24 maja 2022 r.

wtorek

--------------------

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – język polski

25 maja 2022 r.

środa

--------------------

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

26 maja 2022 r.

czwartek

--------------------

Dzień dyrektorski –Egzamin Ósmoklasisty – język polski – język obcy nowożytny

1 czerwca 2022 r.

środa

--------------------

Dzień dyrektorski – Dzień Dziecka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

16 czerwca 2022 r.

czwartek

Boże Ciało

--------------------

17 czerwca 2022 r.

piątek

--------------------

Dzień dyrektorski – piątek po Bożym Ciele – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze