KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Home
  2. Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

                           ROK SZKOLNY 2022/2023                          

 

1 września 2022 r.

czwartek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. –

29 stycznia 2023 r.

 

I półrocze

14 października 2022 r.

piątek

Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 r.

wtorek

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r.

piątek

Święto Niepodległości

17-18 listopada 2022 r.

czwartek-piątek

Rekolekcje – Odnowienie Misji Św.

23- 31 grudnia 2022 r.

piątek - sobota

Zimowa przerwa świąteczna

do 9 grudnia 2022 r.

piątek

Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania

6 stycznia 2023 r.

piątek

Święto Trzech Króli

do 4 stycznia 2023 r.

środa

Termin poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie z danego przedmiotu oraz z zachowania

11 stycznia 2023 r.

środa

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

16 – 29 stycznia 2023 r.

poniedziałek-

piątek

Ferie zimowe

1 lutego 2022 r.

środa

Konferencja plenarna

30 stycznia 2023 r. –

23 czerwca 2023 r.

 

II półrocze

6 – 11 kwietnia 2022 r.

czwartek- wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023 r.

poniedziałek

Święto Pracy

3 maja 2023 r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

do 19 maja 2023 r.

piątek

 

Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania

23 maja 2023 r.

wtorek

Egzamin ósmoklasisty – j. polski

24 maja 2023 r.

środa

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2023 r.

czwartek

Egzamin ósmoklasisty – j. obcy

8 czerwca 2023 r.

czwartek

Boże Ciało

do 12 czerwca 2023 r.

poniedziałek

Termin poinformowania ucznia o proponowanej ocenie z danego przedmiotu nauczania

19 czerwca 2023 r.

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze

22 czerwca 2023 r.

czwartek

Konferencja plenarna

23 czerwca  2023 r.

piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

24 czerwca –

31 sierpnia 2023 r.

 

Ferie letnie

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Dzień wolny w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i inne

14 października 2022r.

piątek

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

DZIEŃ WOLNY

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

31 października 2022 r.

poniedziałek

--------------------

DZIEŃ WOLNY

DZIEŃ DYREKTORSKI

Odpracowany kiermaszem św. 11.12.2022 r.

1 listopada 2022 r.

wtorek

Wszystkich Świętych

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

11 listopada 2022 r.

piątek

Narodowe Święto Niepodległości

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

6 stycznia 2023r.

piątek

Święto Trzech Króli

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

1 maja 2023 r.

poniedziałek

1 Maja – Święto Pracy

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

2 maja 2023 r.

wtorek

--------------------

DZIEŃ WOLNY

DZIEŃ DYREKTORSKI

Odpracowany Festynem Rodzinnym

28.05.2023 r.

3 maja 2023 r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

23 maja 2023 r.

wtorek

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – język polski

24 maja 2023 r.

środa

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2023 r.

czwartek

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Egzamin Ósmoklasisty – język polski – język obcy nowożytny

1 czerwca 2023 r.

czwartek

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień Dziecka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

8 czerwca 2023 r.

czwartek

Boże Ciało

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY

9 czerwca 2023 r.

piątek

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

piątek po Bożym Ciele – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

22 czerwca 2023 r.

czwartek

--------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień Integracji –

 Dzień z wychowawcą – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze