KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Home
  2. Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

                                                                     ROK SZKOLNY 2023/2024

4 września 2023 r. poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. –

28 stycznia 2024 r.

  I półrocze
14 października 2023 r. sobota Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2023 r. środa Wszystkich Świętych
11 listopada 2023 r. sobota Święto Niepodległości
23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r. sobota - poniedziałek Zimowa przerwa świąteczna
do 22 grudnia 2023 r. piątek Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania
6 stycznia 2024r. sobota Święto Trzech Króli
do 17 stycznia 2024 r. środa Termin poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie z danego przedmiotu oraz z zachowania
24 stycznia 2024 r. środa Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze
29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

poniedziałek-

piątek

Ferie zimowe
13 lutego 2024 r. wtorek Konferencja plenarna

29 stycznia 2024 r. –

21 czerwca 2024 r.

  II półrocze
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. czwartek- wtorek Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2024 r. środa Święto Pracy
3 maja 2024 r. piątek Święto Konstytucji 3 Maja
14 maja 2024 r. wtorek Egzamin ósmoklasisty – j. polski
15 maja 2024 r. środa Egzamin ósmoklasisty – matematyka
16 maja 2024 r. czwartek Egzamin ósmoklasisty – j. obcy
do 17 maja 2024 r. piątek Termin poinformowania ucznia i rodzica o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenami: nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania
30 maja 2024 r. czwartek Boże Ciało
do 10 czerwca 2024 r. poniedziałek Termin poinformowania ucznia o proponowanej ocenie z danego przedmiotu nauczania
17 czerwca 2024 r. poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze
20 czerwca 2024 r. czwartek Konferencja plenarna
21 czerwca  2024 r. piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

22 czerwca –

31 sierpnia 2024 r.

  Ferie letnie

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Data
Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy Dzień wolny w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i inne
13 października piątek --------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień Edukacji Narodowej – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 listopada 2023 r. środa Wszystkich Świętych

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY
29 kwietnia 2024 r. poniedziałek -------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
30 kwietnia 2024 r. wtorek -----------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 maja 2024 r. środa  1 Maja – Święto Pracy

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY
2 maja 2024 r. czwartek ------------------

DZIEŃ WOLNY

Odpracowany

Kiermaszem Świątecznym

9.12.2023r. (sobota)
3 maja 2024 r. piątek Święto Konstytucji 3 Maja

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY
14 maja 2024 r. wtorek -------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – język polski
15 maja 2024 r. środa ------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień dyrektorski – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
16 maja 2024 r. czwartek ------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Egzamin Ósmoklasisty – język polski – język obcy nowożytny
29 maja 2024 r. środa ------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień Dziecka – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
30 maja 2024 r. czwartek Boże Ciało

DZIEŃ

USTAWOWO WOLNY
31 maja 2024 r. piątek --------------------

DZIEŃ WOLNY

piątek po Bożym Ciele

Odpracowany

Festynem Rodzinnym

8 czerwca (sobota)

20 czerwca 2024 r. czwartek --------------------

DZIEŃ DYREKTORSKI

Dzień Integracji –

 Dzień z wychowawcą – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze