ROZKŁAD DNIA

  1. Home
  2. Rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

GODZINY

 

 

8.00 –15.00 – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

 

8.00 – 8.20

Gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne; Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Zabiegi higieniczne – nauka i doskonalenie umiejętności korzystania z łazienki i wykonywania czynności higienicznych (mycie rąk, korzystanie z toalety itp.)

8.30 – 9.10

( g.młodsza )

8.30 – 9.00

( g.starsza )

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, nauka i kształcenie umiejętności prawidłowego dyżurowania.

9.10 – 9.30

 

9.00 – 9.10

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.

9.30 – 10.00

 

9.10 – 10.10

GRUPA MŁODSZA Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę rogramową.

Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

GRUPA STARSZA Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 

10.00 - 10.30

(g.młodsza)

10.10- 10.45

( g.starsza )

 

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.30 – 11.30

( g.młodsza)

10.45 – 11.30

( g.starsza )

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.30 – 11.45

 

11.30 – 11.45

 

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

 

11.45 – 12.15

Obiad – czynności samoobsługowe; Realizacja założeń programowych w zakresie ćwiczenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami; nauka i kształcenie umiejętności prawidłowego dyżurowania; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się; zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.15 – 13.00

Czytanie literatury dziecięcej, zabawy ruchowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.00 – 14.30

Gr.1

 

13.00 – 15.00

Gr.II

Przygotowanie do leżakowania; odpoczynek poobiedni- relaksacja organizmu podczas słuchania bajek, muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

Zabawy dowolne –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci; Spacery, wycieczki, obserwacje środowisk przyrodniczych i społecznych.

14.30 – 15.00

Podwieczorek; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

 

15.00 – 16.30

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe.

 

Do 16.30

Rozchodzenie się dzieci.