WYCHOWAWCY KLAS

  1. Home
  2. Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1 mgr Elżbieta Ogrodnik
Klasa 2 mgr Izabela Sapała
Klasa 3 mgr Iwona Kurzywilk
Klasa 4 mgr Koryna Marcinkowska
Klasa 5 mgr Karina Puls 
Klasa 6 mgr Edyta Starostka
Klasa 7 mgr Krystyna Rudek-Kampka
Klasa 8 mgr Izabela Jośko