DROGA SŁUŻBOWA SPRAW BIEŻĄCYCH

  1. Home
  2. Droga służbowa spraw bieżących

Kolejność rozwiązywania problemów szkolnych,

spraw bieżących, skarg i wniosków w ZSP Rudnik.


Etap I

Wychowawca klasy / nauczyciel przedmiotu | OSOBA KOORDYNUJĄCA: Nauczyciel zatrudniony w ZSP Rudnik | NR KONTAKTOWY32 4106493

Etap II

Pedagog szkolnyOSOBA KOORDYNUJĄCA: p. Karina Sekuła | NR KONTAKTOWY32 4106688

Etap III

Dyrektor szkołyOSOBA KOORDYNUJĄCA: p.Weronika Żymełka | NR KONTAKTOWY32 4106493

Etap IV

Kierownik Referatu Oświaty | OSOBA KOORDYNUJĄCA: p. Gabriela Seidel | NR KONTAKTOWY32 4106428 wew.104

Etap V

Kuratorium Oświaty w Rybniku | OSOBA KOORDYNUJĄCA: p. Jan Goldman st. wizytator, | NR KONTAKTOWY32 4223802 wew. 28