RAMOWY PLAN DNIA SZONOWICE

  1. Home
  2. Ramowy plan dnia szonowice

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8:00-15:00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

7:00-7:55 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy integrujące grupę, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, inicjowanie rozmów z dziećmi. Gry i zabawy dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Zabawy integracyjne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

7:55-8:05 Ćwiczenia poranne.

8:05-8:20 GRUPA MŁODSZA Zabiegi higieniczne- nauka i doskonalenie umiejętności korzystania z łazienki wykonywania czynności higienicznych.

8:20-8:30 GRUPA STARSZA Przygotowanie do śniadania.

8:30-9:05 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków

8:30- 8:50 higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Nauka i kształcenie umiejętności dyżurowania.

9:05-9:20 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:50-9:05 Nauka mycia rąk sposobu korzystania z toalety- doskonalenie czynności.

9:20-9:50 GRUPA MŁODSZA Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

9:20-10:20 GRUPA STARSZA Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Gimnastyka

9:50-10:45 GRUPA MŁODSZA Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:20-10:45 GRUPA STARSZA

10:45-11:15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem(nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:15-11:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11:30-11:40 Przygotowanie do obiadu, nauka i doskonalenie umiejętności dyżurowania, nakrywania do stołu.

11:40-12:10 Obiad-czynności samoobsługowe: ćwiczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami.

Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:10-13:00 Czytanie literatury dziecięcej, zabawy ruchowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu, religia.

13:00-14:30 Przygotowanie do leżakowania, prace porządkowe dyżurnych. Odpoczynek poobiedni- relaksacja organizmu podczas słuchania bajek, muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

14:30-15:00 Podwieczorek: czynności samoobsługowe i porządkowe: pomoc w nakrywaniu do posiłku.

15:00-16:00 Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, prace plastyczno- techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Zabawy na świeżym powietrzu.

Do 16:00 Rozchodzenie się dzieci