RADA RODZICÓW

  1. Home
  2. Rada rodziców

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

 

Uprzejmie informujemy, że składkę na Radę Rodziców Szkoły można wpłacać u wychowawców klas lub na poniższy numer konta bankowego:

30 8475 0006 2001 0013 2004 0001

 

Składka na Radę Rodziców wynosi:

- na pierwsze dziecko: 40,00 zł

- na drugie dziecko: 30,00 zł

- na trzecie dziecko: 20,00 zł

- na czwarte dziecko: 0,00 zł

 

Za dokonane wpłaty serdecznie dziękujemy!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

2018/2019

Rada Rodziców – rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Karina Sukiennik

Zastępca: Agnieszka Zeman

Skarbnik: Dorota Rucińska

Sekretarz: Katarzyna Rzepka

Składki na Radę Rodziców:

40 zł – na pierwsze dziecko

30 zł – na drugie dziecko

20 zł – na trzecie dziecko

0 zł – na 4 dziecko i kolejne

-Protokół   zebrania wrzesień 2018

- Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

- Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

 

Uchwała Nr 2/ 2018/2019 Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudniku w sprawie wyboru Rady Rodziców 

-Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Rudniku 

2019/2020

 

-Kompetecje i zasady działania rady rodziców 

- Protokół z zebrania Rady Rodziców w dn. 18.09.19r 

 

 - Uchwała Nr 1/ 2019/2020 Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudniku w sprawie wyboru Rady Rodziców