Poszukiwanie kodów QR
Poszukiwanie kodów QR
 • 03 Listopad 2022

Konkurs „Poszukiwanie kodów QR” dla uczniów - konkurs szkolny

Regulamin konkursu „Poszukiwacze kodów QR”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Poszukiwacze kodów QR”, zwanego dalej

„konkursem” jest Szkoła Podstawowa w Rudniku

 1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją w szkole projektu

   

   

 2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat kodów QR oraz utrwalenie informacji związanych z Świętem Niepodległości Polski oraz z Świętem św. Marcina. Oba święta przypadają na dzień 11.11

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie, zasady przebiegu konkursu oraz przyznawania nagród.

 

§2 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 07 listopada 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 listopada 2022 r.

 

§3 Przebieg konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej

 2. Uczestnik musi posiadać własne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu.

 3. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik instaluje na swoim

urządzeniach mobilnych oprogramowanie, umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów Quick Response Code, nazywanych dalej „kodami QR” można pobrać bezpłatnie ze sklepu PLAY.

Obok sali nr 11 jest gazetka przedstawiająca  7 zadań QR, które trzeba rozkodować i zapisać na kartce.