Grant
Grant
  • 21 Lipiec 2022
Grant z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Samorządowe Przedszkole w Rudniku otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 400,00 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz stworzenie kącika czytelniczego. Program został uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Wnioskowane zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Galeria: