Wojewódzki Projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”
Wojewódzki Projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”
  • 25 Styczeń 2022

Działania edukacyjne przeprowadzone w placówce przedszkolnej w Szonowicach miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, a także nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia dla dzieci przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych poruszyły następujące zagadnienia:

  • prawidłowe odżywianie – „ Żywienie na wagę zdrowia”
  • aktywność fizyczna - „ Żywienie na wagę zdrowia”
  • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych/promocja szczepień – „ Szkoła czystych rąk”; akcja „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”
  • promieniowanie słoneczne – „ Brązowo, ale czy zdrowo?”
  • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) –„ Czyste powietrze wokół nas”
 

Galeria: