Znam  Rozumiem  Przestrzegam
Znam Rozumiem Przestrzegam
  • 20 Wrzesień 2021

 

16 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudniku uczestniczyli w spotkaniu z

dzielnicowym naszej gminy asp. szt. Grzegorzem Antkowiakiem. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych.                                Najmłodsze dzieci miały okazję posłuchać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze czy placu zabaw. Przestrzegał także przed kontaktami z nieznajomymi osobami i udzielił wskazówek co zrobić, gdy obca osoba będzie chciała zrobić nam krzywdę.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Dzielnicowy poruszył również temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów na temat zachowań ryzykownych i ich konsekwencji oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

 

 


Galeria: