Lekcja: Enter, czyli szkolimy nasze kompetencje cyfrowe
Lekcja: Enter, czyli szkolimy nasze kompetencje cyfrowe
  • 05 Maj 2021

 Siedmioro  nauczycieli naszego zespołu uczestniczy w projekcie edukacji cyfrowej: "Lekcja: Enter”.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych i metodycznych, a co za tym idzie podniesienie poziomu kształcenia i jakości lekcji prowadzonych za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

Podczas  szkoleń nasi nauczyciele:

- wzmacniają kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

- nabywają wiedzą, jak kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

- korzystają z aktywizujących metod nauczania

- uczą się, jak urozmaicać swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

- tworzą własne treści cyfrowe.

 

Projekt zakłada osiem modułów kształcenia. Są to:

Moduł 1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.

Moduł 2. Lekcja w sieci - dobierz urządzenie, platformę, aplikację.

Moduł 3. Ze smartfonem na lekcji.

Moduł 4.1.Tworzymy własne e-materiały - cz. 1

Moduł 4.2.Tworzymy własne e-materiały - cz. 2

Moduł 4.3.Tworzymy własne e-materiały - cz. 3

Moduł 6. Przygotowujemy scenariusze lekcji

Moduł 8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia

 

Każdy uczestnik szkolenia podczas szkolenia poznaje narzędzia i programy do samodzielnego tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych, np. Jamboard, Liveworksheets, Facering, Goosechase, Canva, Minecraft Education, Classcraft i wiele, wiele innych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").