DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU
DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU
  • 16 Maj 2024

Drodzy Rodzice,

Od 3 do 7 czerwca br. trwać będzie rekrutacja dzieci na okres wakacyjny. 

 

W związku z tym pragniemy Państwu przedstawić najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji oraz dyżuru:

1. Miejscem sprawowania dyżuru będzie: 

- Przedszkole w Rudniku z ZSP w Rudniku w dniach 1 lipca – 31 lipca 2024 r. w godz. 6.45 – 15.45

- Przedszkole w Grzegorzowicach w ZSP w Grzegorzowicach w dniach 1 - 21 sierpnia 2024 r. w godz. 6.45 – 15.45

- Przedszkole w Gamowie w dniach 22 - 30 sierpnia 2024 r. w godz. 6.45 – 15.45

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik w bieżącym roku szkolnym. 

3. Dyżur wakacyjny będzie prowadzony w 1 grupie, liczącej maksymalnie 25 dzieci w zróżnicowanym wieku.

4. Rodzice mogą zgłosić swoje dziecko maksymalnie na okres jednego miesiąca kalendarzowego dyżuru wakacyjnego (lipiec lub sierpień), przy czy rodzeństwo jest zgłaszane razem.

5. Warunki przyjęcia:

Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w dniach 3 – 7 czerwca 2024 r.:

- na miesiąc lipiec: w sekretariacie ZSP w Rudniku, ul. Słoneczna 1

- na miesiąc sierpień: w sekretariacie ZSP w Grzegorzowicach i Samorządowym Przedszkolu w Gamowie – na terminy sierpniowe.

6. Pierwszym kryterium wyboru dzieci na dyżur wakacyjny będzie fakt, że oboje rodziców/samotny rodzic są pracujący zawodowo lub pracujący we własnym gospodarstwie rolnym i pracodawca nie daje możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego rodzicowi w okresie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. W celu potwierdzenia takiej sytuacji konieczne jest przedłożenie (wraz z wnioskiem) informacji/oświadczenia pracodawcy o braku możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w miesiącu zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, zaś u osób pracujących we własnym gospodarstwie rolnym – oświadczenie rodzica.

Drugim kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

7. Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na dyżur wakacyjny podana zostanie do publicznej wiadomości do dnia 18.06.2024r. – w przedszkolach gminy Rudnik.

8. Na czas dyżuru wakacyjnego obowiązywać będzie stawka żywieniowa: w dniach 1.07.– 31.07.2024r. – stawka żywieniowa Przedszkola w Rudniku, w dniach 01.08.- 21.08.2024r. – stawka żywieniowa Przedszkola w Grzegorzowicach, w dniach 22.08.– 31.08.2024 r. -  stawka żywieniowa Przedszkola w Gamowie. 

9. Należność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu powinna być wpłacona najpóźniej w terminie do dnia 07.08.2024 r. – za czas pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym w lipcu; najpóźniej w terminie do dnia 07.09.2024r. – za czas pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym w sierpniu.

10. W przypadku nieobecności dziecka, odpłatność za posiłki nie będzie naliczana, jeśli rodzic na 2 dni wcześniej zgłosi nieobecność dziecka.

11. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudnik.

Weronika Żymełka

Dyrektor ZSP w Rudniku

 

DO POBRANIA:

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik ws. rekrutacji na dyżur wakacyjny

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 


Galeria: