ZAJĘCIA BARBÓRKOWE W SZONOWICACH
ZAJĘCIA BARBÓRKOWE W SZONOWICACH
  • 05 Grudzień 2022
Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Brachman z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za przeprowadzenie niezwykle ciekawych i wartościowych zajęć barbórkowych.
Pani Mariola w ciekawy sposób zapoznała dzieci z pracą górników oraz ich patronką św. Barbarą. 
Zaprezentowała dzieciom galowy mundur górniczy,czako górnicze z pióropuszem. Wyjaśniła znaczenie kolorów pióropuszy. Dzieci poznały barwy i godło górnicze (kuplę), kilofek sztygarski oraz szablę paradną. Pani Mariola przeczytała dzieciom również  kilka utworów o powstaniu węgla m.in. „O czym szeptały iskierki” H.Zdzitowieckiej. Na koniec były zabawy muzyczno ruchowe przy tematycznych piosenkach.

Galeria: