Otrzymaliśmy prestiżowy grant informatyczny!

 

Nasza szkoła, jako jedyna placówka z terenu powiatu raciborskiego, już po raz drugi otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie i rozwijanie zdolności uczniów z zakresu programowania przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki uzyskanym funduszom na terenie naszej placówki zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów starszych klas.

Celem projektu jest podniesienie zainteresowania informatyką, aktywizacja dzieci i młodzieży z zakresu kodowania, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Nauczyciel informatyki, pomysłodawca i opiekun projektu p. Jan Kozyra uczestniczył w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie (288h) prowadzonym na Politechnice Wrocławskiej przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony był zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Dzięki zdobytej wiedzy opiekun projektu poprowadzeni kółka informatyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto nasza szkoła w ramach grantu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w różnych konkursach i zawodach. 

 

Opiekun projektu: Jan Kozyra